top of page

בן אדם הוא כמו נר

עודכן: 29 ביולי 2020

בן אדם אמיתי

הוא כמו נר

שהלהבה שלו דולקת ומאירה בלי שום מאמץ.

ואם ירצה,

יגע באדם אחר וידליק גם אותו,

וגם הלהבה שלו תזהר בעולם בלי שום מאמץ,

והאור הכפול של שניהם יזהר בעולם.

אולם הוא גם יכול לבחור לעצור,

להיות רק עם עצמו,

לתת לשעווה לנזול עליו ולהדביק אותו לרצפה

עד שיגמר ויכבה...

אבל אם להבתו תיגע באחרים

ותזהר בהם

הרי גם אם שלו תכבה יום אחד

בהם היא תחיה לנצח.

כי מי שנתן

כשיכול היה לתת

האש שלו בוערת

ואף פעם אינה כבית.
196 צפיות

댓글


bottom of page